Imprimaţi/Salvați

TERMENII DE UTILIZARE PENTRU CONTUL REVIGO.RO AL PARTENERILOR DE AFACERI

 

Revigo.ro poate oferi partenerilor de afaceri acces la conturi de utilizatori și la Centrul Pentru Parteneri Afiliați (denumite în continuare Serviciile Revigo.ro). Persoanele cu acces la aceste conturi de utilizatori fie datorită unui acord direct cu Revigo.ro sau în numele unui partener de afaceri al Revigo.ro (denumit în continuare „Acordul principal”) trebuie să adere la următorii Termeni de utilizare.

Sunteți de acord să nu utilizați Serviciile Revigo.ro pentru alte scopuri decât cele convenite în Acordul principal și să nu permiteți terților să utilizeze aceste servicii, și:

  • Să nu trimiteți e-mailuri comerciale nesolicitate clienților
  • Să nu faceți declarații false, inclusiv pentru a vă ascunde identitatea
  • Să nu încărcați viruși, malware sau alt cod rău intenționat
  • Să nu modificați, dezactivați sau eludați procesele integrate în sistemele Revigo.ro
  • Să nu deteriorați, dezactivați, distrugeți și/sau supraîncărcați sistemele Revigo.ro
  • Să nu utilizați procedee de inginerie inversă pentru oricare dintre funcțiile oferite de Revigo.ro
  • Să nu copiați și apoi să utilizați mărcile comerciale ale Revigo.ro, cu excepția cazului în care este acceptat explicit de Revigo.ro
  • Să nu dezvăluiți, partajați sau revindeți nicio informație de autentificare
  • Să nu acordați acces la sistemele Revigo.ro către terțe părți din motive comerciale sau din orice alt motiv, fără acordul explicit în scris al Revigo.ro
  • Să nu utilizați Serviciile Revigo.ro pentru a încălca legea aplicabilă, inclusiv drepturile legale ale altora. Aceasta include încărcarea conținutului care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților

Orice pierdere sau utilizare incorectă a datelor de autentificare trebuie raportată imediat la admin@revigo.ro.

Nerespectarea acestor Termeni de utilizare poate duce la suspendarea accesului dumneavoastră la Serviciile Revigo.ro. Revigo.ro își păstrează dreptul de a întreprinde noi măsuri legale, inclusiv rezilierea, în conformitate cu respectivul Acord principal.

Revigo.ro