Vezi oferte din stațiunea Vața de Jos

■ AȘEZARE
Stațiunea Vața de Jos se află în valea Crișului Alb, pe clina nordică a Munților Zarandului, în depresiunea cu același nume, la o distanță de 19 km până în orașul Brad, la 58 km de municipiul Deva, la 142 km de municipiul Oradea, respectiv la 139 km de municipiul Arad.
■ ISTORIC
Vața de Jos este atestată sub denumirea de Wattya în anul 1439 într-un act al regelui Albert, care dăruiește ținutul despotului sârb Gheorghe Brancovici pentru sprijinul acordat în luptele cu turcii.
Apele termale minerale de aici sunt cunoscute de sute de ani pentru efectele lor terapeutice. La începutul secolului al XX-lea, regele Carol al ll-lea călătorea adesea de la castelul sau din Săvârșin pentru a se trata cu apa de la Vața, pe un drum care se numește Drumul Regelui. Baza de tratament actuală a fost folosită până în 2010 exclusiv ca centru de refacere pentru militarii români.
■ CLIMA
Climat continental moderat, de dealuri și coline. Temperatura medie anuală 9,5°C, a lunii iulie este de 20°C, iar a lunii ianuarie -2°C. Precipitațiile anuale ajung în medie la 750 mm. Stațiunea este adă¬postită de vânturi fiind înconjurată de dealuri înalte împădurite.
■ FACTORI NATURALI TERAPEUTICI
Ape minerale sulfuroase, clorurate, sodice, calcice, termale (35-38,5°); bioclimatde cruțare.
■ INDICAȚII TERAPEUTICE
Afecțiuni reumatismale degenerative (spondiloza cervicală, dorsală și lombară, artroze, poliartroze); afecțiuni reumatismale (tendomioze, ten- doperiostoze, periartrita scapulohumerală); afecțiuni neurologice peri-ferice (pareze ușoare, sechele după polineuropatii); nevroza astenică; afecțiuni ginecologice (tulburări minore de pubertate sau menopauză); afecțiuni hepato-biliare; afecțiuni cardiovasculare; afecțiuni metabolice și de nutriție; afecțiuni asociate (boli profesionale).
■ INSTALAȚII DE TRATAMENT
Instalații pentru băi calde cu apă minerală, duș subacval, aero¬soli, saună, instalații pentru electroterapie (curenți diadinamici, interferențiali, galvanici, electrostimulare, ionizare), infraroșii, ultravio¬lete, electrostimulare, ultrasunete, unde scurte, laserterapia, magnetote- rapia, bazin pentru băi reci în aer liber și solariu pentru aerohelioterapie.
■ STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
Hoteluri de 4 și 3 stele, pensiuni de 3 stele și o stea.
■ ATRACȚII TURISTICE
Cioplitorii de lemn de la Ocișor, Păstrăvăria Bulzești
Comuna Vața de Jos
1. Basarabasa (biserica de lemn) Prăvăleni (Dealul Cremenea sau Pădurea pietrificată; moara acționată de apă, locul numit „Vramniță”) Ciungani (biserica monument istoric cu hramul Buna Vestire a fost ctitorită la sfârșitul sec. al XVI-lea și repictată în 1777; Izvorul cu Leac)
2. Vața de Sus (monumentul închinat părintelui Arsenie Boca; cariera de calcar) Căzănești (biserica de lemn, monument istoric, zugrăvită de pictorul lohan loța în anul 1828) Ponor (cariera de calcită) Obârșa (jud. Arad) Săvârșin (jud. Arad).
3. Prihodiște (Peștera Liliecilor) Tătărăștii de Criș Birtin (biserica
monument istoric) Baia de Criș.
Comuna Baia de Criș – Clădirea prefecturii comitatului românesc Zarand; Obeliscul lui Avram lancu; Crucea lancului; Casa-muzeu Avram Iancu; Biserica romano-catolică.
Țebea: Biserica ortodoxă; Gorunul lui Horea; Bustul lui Avram lancu; Mormântul lui Avram lancu, Ion Buteanu și ale altor pașoptiști ardeleni; Drapelul cu chipurile lui lancu, Horea, Cloșca și Crișan.
Comuna Tomești Șteia („piua” sau storcătoare pentru ulei din semințe de dovleac) Tomești (mici ateliere de olărit) Tiulești Leauț Dobroț Obârșa (mici ateliere de olărit specifice moților crișeni; Târgul meșterilor olari, în ultima duminică a lunii iulie).
Comuna Bulzeștii de Sus Bulzeștii de Jos (Biserica Sf. Arhangheli, din sec. al XlX-lea) Bulzeștii de Sus (Biserica Sf. loan Gură de Aur, datată 1848; Cheile Grohotului; Podul Grohotului; vâltori utilizate la dubitul (bătutul) țesăturilor de lână; Păstrăvăria) Muntele Găina (Târgul de fete, anual în luna iulie).
Comuna Ribița 1. biserici monumente istorice Ribița – Biserica Sfântul lerarh Nicolae din Ribița (secolul XlV), Crișan Biserica Mănăstirii Crișan Dumbrava de Jos Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dumbrava de Jos (secolul XlX) (biserica). Biserica Sfântul lerarh Nicolae din Dumbrava de Sus (1848) 2. Ribița Ribicioara, Biserica Sfânta Cuvioasa Paraschiva (secolul XVlll), Cheile Ribicioarei.
Târnava de Criș (biserica monument istoric),
Brad: Muzeul Aurului cu valoroase exponate din istoria mineritului, singurul muzeu al aurului din Europa.
excursii: turul județului Hunedoara (Orăștie – Simeria – Deva – Hațeg – Biserica din Densuș – Hunedoara)
Vestigiile istorice de la Sarmisegetuza.

Vezi oferte din stațiunea Vața de Jos