Vezi oferte din stațiunea Slănic Moldova

■ AȘEZARE
Stațiunea se află pe versantul estic al Carpaților Orientali, pe valea râului Slănic, într-o regiune cu păduri de fag și brad, la o distanță de 18 km de orașul Târgu Ocna. Un parc mare natural, amenajat cu bun gust, conferă stațiunii un farmec deosebit.
■ ISTORIC
Localitatea este atestată documentar din anul 1755. Izvoarele de ape vindecătoare din această stațiune au fost descoperite din anul 1801. În 1827 a fost construit primul stabiliment balnear unde boierii moldoveni veneau să facă băi (a fost distrus în timpul Primului Război Mondial și ulterior reconstruit). În scurt timp, izvoarele minerale din Slănic Moldova au devenit cunoscute și căutate. În anul 1832 au fost făcute primele analize chimice ale apelor, iar în anul 1877 s-au înființat primele instalații balneare.
■ CLIMA
Slănic – Moldova are un climat de tranziție între climatul de deal și cel de munte, cu veri nu prea călduroase și ierni blânde. Temperatura medie anuală este de 7,1°C (media lunii iulie este 17,8°C, iar a lunii ianuarie -4,2°C). Precipitațiile atmosferice înregistrează o valoare medie anuală de 600 mm, iar nebulozitatea este relativ scăzută. Ploi abundente cad în perioada mai – august (de scurtă durată) și octom¬brie – noiembrie, luna septembrie fiind cea mai uscată. Situată într-o vale adâncă și protejată de versanții împăduriți, stațiunea este ferită de vânturi puternice. Briza de munte, vântul dominant, suflă despre sud – vest și se face simțit în timpul verii, împrospătând atmosfera cu aerosoli rășinoși. Numărul zilelor calme se ridică la 293 pe an.
■ FACTORI NATURALI DE CURĂ
Apele minerale de la cele peste 20 de izvoare se clasifică, din punct de vedere al compoziției chimice, în următoarele grupe: ape minerale cloru- rosodice, alcaline, carbogazoase, slab sulfuroase, bromurate, iodurate (izvoarele 1 bis, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15); ape minerale alcaline, clorurosodice, carbogazoase, hipotone (izvorul Ciunget); ape minerale alcaline, slab feruginoase, hipotone (sondele 1 și 2); ape minerale sulfuroase, cloruro-sodice, slab carbogazoase (izvorul Cascada); ape minerale feruginoase, carbogazoase (izvoarele 14 și Chercheș); ape minerale vitriolice – feruginoase (izvorul 8 bis) și vitriolice – silicioase (izvorul 5); ape minerale oligominerale (izvorul 300 de Scări).
Microclimatul de salină de laTârgu Ocna unde curanții cu afecțiuni respiratorii sunt transportați organizat din stațiune (în salină, tempera¬tura aerului + 12°C, presiunea atmosferică – 731 mm Hg – și umiditatea aerului – 60 – 80% sunt constante. De asemenea, se constată lipsa totală de alergeni, o concentrație mare a aerosolilor de sodiu, calciu și clor; concentrația mai ridicată a bioxidului de carbon din salină, comparativ cu cea de la suprafață, determină excitarea fiziologică a centrului respirator). Bioclimat sedativ de cruțare.
■ INDICAȚII TERAPEUTICE
Afecțiuni ale tubului digestiv (gastrite cronice hiperacide, ulcere gastrice și duodenale la minimum trei luni de la perioada dureroasă, stări după stomac operat, colite cronice nespecifice); afecțiuni hepato – biliare (dischinezie biliară, colecistită cronică necalculoasă sau calculoasă, stări după ficat operat – colecistectomie); afecțiuni ale căilor respiratorii (astmul alergic, traheo – bronșitele cronice, bronșectazia, emfizemul pulmonar, rino – sinuzitele cronice); afecțiuni metabolice și de nutriție (forme ușoare și medii de diabet, obezitate); afecțiuni ale rinichiului și căilor urinare; afecțiuni neurologice periferice; afecțiuni posttraumatice; afecțiuni asoci-ate (reumatisme degenerative sau abarticulare, afecțiuni cardiovasculare, endocrine, ginecologice, boli profesionale, nevroză astenică).
■ INSTALAȚII DE TRATAMENT
Instalații pentru cura internă cu ape minerale; instalații pentru terapie respiratorie (aparate pentru aerosoli și inhalații cu ape minerale și substanțe medicamentoase); sanatoriu subteran cu microclimat de salină la Târgu Ocna; instalații pentru băi calde cu ape minerale; instalații complexe pentru electro și hidroterapie; săli pentru gimnastică medicală, masaj manual; mofetă.
■ STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
Hoteluri de 3,2 stele și o stea, pensiuni de 4 și 2 stele, vile de 3 stele, camere de închiriat de 3 stele și o stea.
■ ATRACȚII TURISTICE
Cazinoul, construit in 1894, monument de arhitectură, cascada Slănic (599 m altitudine), „300 de scări” pe Dealul Dobru (826 m altitudine), în împrejurimi:
• Bacău: Muzeul Județean de Istorie „Iulian Antonescu”; Muzeul Județean de Etnografie și Artă; Muzeul Județean de Științe ale Naturii; Complexul Astronomic Popular „Vasile Anestin”; ruinele Curții Domnești, ridicată în 1481, ca reședință a Țării de Jos, de către Alexandru, fiul lui Ștefan cel Mare; Biserica Domnească „Precista” înălțată în 1491, în stil moldovenesc.
• Buhuși: Muzeul Țesutului și Postăvăritului (amenajat în fostul conac Buhuși din sec. al XVIII-lea); mănăstirea Ciolpani, sec. al Xll-lea, cea mai veche mănăstire de lemn din Moldova.
• Runcu: mănăstirea Runcu, ridicată în 1457 de către Domnitorul Ștefan cel Mare.
• Comănești: Palatul Ghica (1790).
• Moinești: Muzeul Exploatării Petrolului din Sudul Moldovei;
• Onești: Biserica Adormirii, ridicată în 1493 de către Ștefan cel Mare; pod de piatră construit în vremea lui Ștefan cel Mare, cel mai vechi din țară.
• Parincea: Mănăstirea Parincea, întemeiată de călugări în 1702.
• Corn. Ștefan cel Mare: mănăstirea Bogdana, ctitorită la 1670.
• Tescani: Muzeul Memorial „George Enescu”.
• Dărmănești: pădure de tisa (rezervație forestieră de 3 ha), barajul și lacul Poiana Uzului.
• Cașin: Tărcătoarea (rezervație cinegetică de 30 ha, casă de vânătoare, păstrăvărie).

Vezi oferte din stațiunea Slănic Moldova