Vezi oferte din stațiunea Moneasa

■ AȘEZARE
Stațiunea este situată la poalele masivului Codru-Moma, pe valea pârâului Moneasa, înconjurată de culmi împădurite, la distanta de 20 km de orașul Sebiș și la 110 km de Arad.
■ ISTORIC
Zona Moneasa este menționată în documente pentru prima dată la sfârșitul secolului al XVI-lea. Anul 1886 este considerat a fi anul fondării stațiunii Moneasa, aceasta obținând denumirea de stațiune balneară de la Ministerul de Interne Imperial de la Viena. Cinci ani mai târziu intră în proprietatea contelui Wenenheim care, prin construcția căii ferate cu ecartament îngust Sebeș-Moneasa, facilitează transportul în stațiune, fapt care a condus la creșterea numărului de turiști și la ridicarea unor edificii noi. în anul 1898 se efectuează o analiză a apelor termominerale ale stațiunii Moneasa și se reconfirmă compoziția lor chimică de calitate superioară, ceea ce aduce stațiunii un renume european. Stațiunea Mo-neasa a fost reconstruită după distrugerile din Primul Război Mondial.
■ CLIMA
Moneasa are un climat continental moderat, cu ierni blânde și veri răcoroase. Temperatura medie anuală este de 9,5°C (media lunii iulie fiind de 20°C, iar alunii ianuarie de 1,1 °C). Precipitațiile medii anuale ating 800-1000 mm. Umiditatea relativă este cuprinsă între 78-93%. Ploile frecvente se înregistrează în luna iunie; cel mai puțin plouă primăvara și toamna. Amplasată într-un defileu îngust, stațiunea Moneasa beneficiază de un aer puternic ionizat datorită pădurii mărginașe.
■ FACTORI NATURALI TERAPEUTICI
Ape minerale oligominerale, mezotermale, bicarbonatate, calcice, magneziene, sodice. Acestea au o temperatură de 24- 32°C și o minera-lizare totală de 0,19- 0,27 g/l. Bioclimat de cruțare, cu efecte sedative, calmante asupra sistemului nervos.
■ INDICAȚII TERAPEUTICE
Afecțiuni ale aparatului locomotor (reumatismale inflamatorii degenera-tive, reumatismale abarticulare, stări posttraumatice); afecțiuni ale sistemului nervos periferic; afecțiuni neurologice periferice și centrale; afecțiuni ginecologice cronice; nevroză astenică; afecțiuni asociate (boli metabolice și de nutriție).
■ INSTALAȚII DE TRATAMENT
Instalații pentru băi calde în căzi; bazine pentru kinetoterapie; instalații pentru electro, hidro și termoterapie; săli pentru gimnastică medicală; masaj medical; saună; bazine în aer liber pentru băi cu apă minerală.
■ STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
Hotel de 3 stele și o stea, vile de 4 și 3 stele, pensiune de 2 stele, cabană de o stea, căsuțe de 3 stele.
■ ATRACȚII TURISTICE
Arad (Cetatea Aradului sec. al XVI-lea; Biserica Sârbească, 1698, con-struită în stil baroc; muzeul de istorie).
Cetatea Dezna, Hanul Deznei – vestigii istorice situate în Valea Deznei.
Lipova, biserica ortodoxă construită în sec. al XVII-lea.
Șoimuș, cetate medievală ridicată în sec. al XIII-lea, în fața căreia în 1784 s-a desfășurat una dintre cele mai importante lupte ale răscoalelor lui Horea, Cloșca și Traian.
Bodrogul Nou, mânăstirea Hodoș – Bodrog construită în anul 1177 reprezintă unul dintre cele mai vechi monumente ecleziastice din România. Conține o valoroasă colecție de picturi, manuscrise, piese muzeistice religioase.
Platoul carstic Vașcău (Peștera Liliecilor de lângă Moneasa, Peștera Cristalelor), Peștera Albă, Grota Urșilor.
Cariera de la Moneasa este remarcabilă prin calitatea rocii, metodele moderne de exploatare, dar mai ales pentru peisajul impresionant pe care îl oferă marele front în trepte.
Rezervația de nuferi Moneasa, rezervația de laur la 10 km de Gurahonț.