Imprimaţi/Salvați

Politică de confidențialitate

Considerăm protecția informațiilor ce privesc Utilizatorii website-ului nostru (vizitatori, potențiali clienți, clienți, numiți în cele ce urmează Utilizatori) ca fiind o problemă de maximă importanță, astfel încât depunem toate eforturile necesare să vă simțiți în siguranță atunci când ne oferiți datele dumneavoastră personale prin utilizarea website-ului nostru.

Această Politică de Confidențialitate explică regulile și scopul procesării datelor dumneavoastră personale, drepturile pe care le aveți și responsabilităţile noastre ca operator de date cu caracter personal. Aplicăm cele mai noi tehnologii și măsuri organizatorice pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor personale prelucrate și a le proteja împotriva accesului neautorizat.

Această politică de confidențialitate se aplică inclusiv vizitatorilor, potențialilor clienți și clienților de pe website și aplicația mobilă, în măsura în care acestora li se colectează date cu caracter personal.

Această Politică de Confidențialitate poate fi îmbunătățită în orice moment și/sau acest document să fie adus la zi. Despre aceasta veți fi notificat printr-un newsletter sau printr-o avertizare la următoarea accesare a website-ului nostru. Data și ora ultimei actualizări sunt arătate în finalul documentului.

Prin navigarea pe website și/sau prin crearea unui Cont și/sau prin plasarea unei programări și/sau anularea unei programări plasate pe platformă, Vizitatorul, Utilizatorul, Potențialul client, Clientul sunt informaţi despre Politica noastră de confidențialitate astfel cum este atestată de acest document.

Operatorul de date și persoana împuternicită

În prelucrarea Datelor dumneavoastră personale sunt implicate următoarele persoane:

Operator de date:

Revigo SPA SRL, având sediul în Calimanesti,  înmatriculată la Registrul Comerţului din Vâlcea, având CUI: 41001895.

Scopul prelucrării datelor:

Prelucrăm date personale ale vizitatorilor paginii de prezentare prin colectarea de e-mail-uri pentru crearea unei baze de date prin intermediul platformei de pre-lansare revigo.ro (denumit în prezentul document “website-ul”, lansat la data de 26 martie 2020). Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:

 • primirea de noutăți și informații comerciale despre lansarea oficială a platformei
 • crearea unei baze de date pentru transmiterea de informații comerciale către consumator
 • exercitarea de către Utilizator a oricărui drept pe care îl are în calitate de consumator

În situația în care ați decis să primiți informații despre noutăți și oferte speciale, procesăm datele dumneavoastră în scopul de a vă transmite informații comerciale, cum ar fi: informații de marketing despre lansarea platformei, oferte speciale sau cupoane de reducere.

Tipul datelor personale procesate:

Procesăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru ca dumneavoastră:

 1. Să vă înregistrați în baza de date revigo.ro:
 • Adresa de e-mail

Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și Comisiei Europene (EU) din 27 aprilie 2016.

Procesăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrării pe website și la momentul confirmării tranzacțiilor efectuate pe website.

Consimțământul dumneavoastră cu privire la procesarea datelor personale ce vă aparțin este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care refuzați să vă exprimați acest consimțământ, va deveni imposibilă înregistrarea dumneavoastră și efectuarea de procese prin intermediul website-ului.

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a invoca vreun motiv. Solicitarea poate viza un anumit scop al procesării, spre exemplu vă retrageți consimțământul de a primi informații comerciale, sau poate viza toate scopurile procesării. În cazul în care consimțământul este retras pentru toate scopurile procesării, Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website va fi șters și datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate de către noi, cu excepția cazului în care prelucrarea este bazată pe un alt temei, cum ar fi: necesitatea executării unui pre-contract sau contract la care sunteți parte, necesitatea respectării de către noi a unei obligații legale; un interes legitim invocat de noi. Retragerea consimțământului nu va afecta nicio activitate realizată anterior.
 2. Puteți solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră, fără a invoca vreun motiv. O solicitare de ștergere a datelor nu va afecta activitățile realizate anterior acesteia. Ștergerea datelor înseamnă că vom șterge email-ul dumneavoastră din baza noastră de date şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 3. Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor cu privire la toate sau doar o parte din scopurile prelucrării. Această opoziție nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment. Opoziția înseamnă că vom șterge email-ul dumneavoastră din baza noastră de date şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 4. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în ceea ce privește durata sau scopul prelucrării. Vom proceda cum doriți. Această solicitare nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment şi vom păstra datele doar în scopul stocării și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei pretenții legale.
 5. În cazul în care sunt inexacte ori incomplete, puteți în orice moment să ne solicitați corectarea sau rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră personale.
 6. Cu îndeplinirea anumitor condiții, puteți să ne solicitați transferul oricăreia dintre datele dumneavoastră aflate în posesia noastră către dumneavoastră înșivă (într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat) sau către o altă parte, la alegerea dumneavoastră. În acest scop ne veți contacta prin intermediul adresei de email de contact, indicând numele și adresa entității către care ne solicitați transferul și scopul – respectiv care dintre datele dumneavoastră să fie transferate. Transferul va avea loc automat pe cale electronică îndată ce confirmați solicitarea. Confirmarea solicitării ne este necesară în vederea asigurării securității datelor şi a ne convinge că solicitarea parvine de la o persoană autorizată.
 7. Ne puteți solicita în orice moment să vă confirmăm dacă vă procesăm sau nu datele personale, iar în caz afirmativ să vă dăm acces la aceste date și să vă furnizăm informații și detalii cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale, cum ar fi: datele prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora datele le-au fost sau urmează a le fi dezvăluite, perioada de stocare (ori de câte ori este posibil).
 8. În cazul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra persoanei dumneavoastră, aveți dreptul de a obține intervenția umană, de a vă exprima punctul de vedere, de a primi o explicație pentru decizia automată și de a contesta respectiva decizie.
 9. Aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. În România această autoritate de supraveghere este AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Drepturile arătate mai sus pot fi exercitate în anumite circumstanțe sau pot fi supuse anumitor condiții, excluderi sau excepții astfel cum se specifică în legislația privind protecția datelor aplicabilă.

Avem obligația de a vă informa nu mai târziu de o lună de la primirea fiecărei astfel de solicitări cu privire la acțiunile pe care le-am întreprins în baza sa.

Durata de păstrare a datelor

Reținem datele dumneavoastră personale până când solicitați ștergerea email-ului dumneavoastră din baza noastră de date. Emailul dumneavoastră poate fi șters atât la cererea dumneavoastră, dar și ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecției dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor precum sau în cazul solicitării ștergerii datelor.

Sistemele noastre se vor limita la a reține astfel de informații de arhivă despre tranzacțiile dumneavoastră de care păstrarea datelor este legată, spre exemplu în legătură cu orice pretenție ați putea avea, cum ar fi în legătură cu garanția legală sau în legătură cu prevederi legale care ne sunt obligatorii.

Comunicarea referitoare la datele cu caracter personal

Puteți să ne trimiteți orice notificări sau solicitări în legătură cu datele personale prin folosirea adresei de e-mail: contact@revigo.ro.

Încredinţarea procesării datelor

Putem încredința procesarea datelor dumneavoastră personale către partenerii noștri contractuali în măsura în care este necesar să efectuăm rezervarile.

Datele personale nu vor fi comunicate în niciun caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în Prezenta Politică de Confidențialitate; aceasta înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Informații Comerciale – Newsletter

Puteți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin furnizarea adresei de e-mail și a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale în scopul de a primi informații comerciale și de marketing. Folosim newsletter-ul pentru a vă informa despre ultimele oferte (spre exemplu: servicii noi, oferte speciale sau vouchere cadou). Puteți să vă dezabonați de la newsletter oricând prin folosirea link-ului inclus.

Cookies

Website-ul folosește cookies. Cookies-urile sunt fişiere de mici dimensiuni care permit dispozitivelor folosite pentru navigarea pe internet (spre exemplu: calculator, smartphone) să salveze informații specifice cu privire la activitatea pe Website când respectivul dispozitiv este folosit. Informațiile stocate în cookies sunt folosite, spre exemplu, pentru scopuri de publicitate ori statistice și pentru adaptarea Website-ului nevoilor dumneavoastră specifice. Puteți schimba setările cookies-urilor în programul de navigare. Dacă setările rămân neschimbate cookies-urile vor fi salvate pe dispozitiv. Schimbarea setărilor cookies-urilor poate limita funcționalitatea Website-ului.

Extensia Facebook

Website-ul nostru folosește o extensie a site-ului de socializare media denumit Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Extensia Facebook pe website-ul nostru poate fi recunoscută prin logo-ul Facebook. Această extensie/plugin vă va conecta direct cu profilul nostru de Facebook. Facebook va putea în acest fel memora că ați vizitat website-ul nostru de pe adresa dumneavoastră IP. Dacă vizitați website-ul în timp ce sunteți conectat în profilul dumneavoastră de Facebook, Facebook va înregistra informațiile despre vizită. Chiar și în cazul în care nu sunteți conectat, Facebook este în măsură să obțină informații despre adresa IP. Vrem să subliniem că Facebook nu ne informează cu privire la datele astfel colectate și cu privire la modul în care le folosește. Nu cunoaștem intenția și scopul în care Facebook colectează informațiile. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la confidențialitatea pe Facebook, vă sugerăm să contactați direct Facebook sau să verificați Politica Faecebook de Confidențialitate la adresa https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dacă nu doriți ca Facebook să obțină informații despre vizita dumneavoastră pe website, va sfătuim să vă delogaţi de la contul dumneavoastră de Facebook.

Declaraţii cu privire la protecţia datelor de către Google Analytics

Website-ul nostru folosește mecanisme de analiză ale serviciilor web ale Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click și Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager Cookies care permit analiza utilizării website-urilor. Informațiile obținute prin intermediul cookies-urilor sunt de obicei trimise pe serverul Google din SUA și arhivate.

Dacă funcția de transformare a adresei IP în dată anonimă este pornită pentru acest website, adresa IP a userului este mai întâi micșorată de Google. Aceasta privește statele membre ale Uniunii Europene și alte state menționate în acordul SEE. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă este trimisă pe serverul Google din SUA și este micșorată acolo. În acest fel, funcția de transformare a adresei IP în dată anonimă va fi activată pe website-ul nostru. La cererea operatorului website-ului, Google va folosi această informație pentru analiza traficului pe website, întocmirii rapoartelor privind activitatea pe website și a altor servicii referitoare la folosirea website-ului și a internetului. Adresa IP transmisă de programul de navigare pe internet al utilizatorului prin intermediul programului Google Analytics nu este stocată împreună cu alte date Google.

Userul poate bloca salvarea de cookies-uri în programul de navigare pe internet. În acest caz dorim să subliniem că folosirea deplină a tuturor funcțiilor website-ului nu va fi posibilă. Dincolo de aceasta, Utilizatorul poate bloca salvarea de date colectate de cookies referitoare la traficul pe site (inclusiv adresa IP) și trimiterea lor către Google, la fel ca distribuirea acestor date de Google prin descărcarea și instalarea unui plug-in disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Linkuri

Website-ul poate conține link-uri/legături către pagini web aparținând terților. Nu deținem controlul asupra acestor pagini terțe, nu le monitorizăm și nu putem fi ținuți răspunzători pentru protecția datelor efectuată de acești terți sau de conținutul respectivelor pagini.

Mai multe informații

Pentru a afla mai multe despre cookie-uri și despre cum să le administrați sau să le șergeți vizitați allaboutcookies.org și secțiunea de ajutor a browser-ului. În setările de la Internet Explorer, Safari, Firefox sau Chrome, puteți configura ce cookie-uri acceptați și pe care le respingeți. Unde se găsesc aceste setări depinde de browser-ul folosit. Folosiți funcția „Ajutor” din browser-ul dumneavoastră pentru a localiza setările de care aveți nevoie.

Dacă decideți să nu acceptați anumite cookie-uri tehnice și/sau funcționale, este posibil să nu puteți folosi anumite funcționalități de pe website-ul nostru. În prezent nu oferim suport pentru setările „Do Not Track” (nu urmăriți) ale browser-ului. În cazul în care va apărea un standard care definește exact ce înseamna setările de browser „Do Not Track”, vom revizui încă o dată această Declarație de Cookie-uri.

Publicitate. Când este vorba de companii de publicitate și de marketing online, ne străduim să lucrăm cu companii care sunt membre ale Network Advertising Initiative (NAI) (Inițiativa Rețelelor de Publicitate) și/sau a Interactive Advertising Bureau (IAB) (Biroul de Publicitate Interactivă). Membrii NAI și IAB aderă la standarde și coduri de conduită ale industriei. Membri NAI și IAB vă permit să vă sustrageți reclamelor determinate comportamental. Vizitați www.networkadvertising.org pentru a identifica membrii NAI care au putut plasa un cookie de reclamă pe computerul dumneavoastră.

Pentru a vă dezabona de la programul de reclame comportamentale NAI, bifați căsuța care corespunde campaniei de la care nu doriți să primiți reclame. Puteți vizita și www.youronlinechoices.com sau www.youradchoices.com pentru a afla ce puteți face pentru a nu mai primi reclame personalizate. Dispozitivul dumneavoastră mobil vă poate permite ca prin setări să limitați partajarea de informații în scopuri de marketing comportamental. Vă rugăm să rețineți că dacă vă dezabonați de la o rețea de reclame online nu înseamnă că nu veți mai primi reclame online sau că nu veți mai fi inclus în studii de marketing, Înseamnă că rețeaua de la care v-ați dezabonat nu vă va mai trimite anunțuri personalizate preferințelor dumneavoastră și obiceiurilor dumneavoastră de navigare pe internet.

Analize de date statistice. Pentru a controla colectarea datelor pentru analizele de date statistice prin Google Analytics, din anumite tipuri de browsere, puteți merge la Google Analytics Opt-out Browser Add-on (numai pentru desktop).

Dacă aveți orice întrebări cu privire la această Declarație de Cookie-uri, vă rugăm să trimiteți un e-mail la dataprotection@revigo.ro. Această Declarație de Cookie-uri poate fi de asemenea modificată din când în când. Pentru a fi la curent cu actualizările, vizitați cu regularitate această pagină.

Ultima actualizare 26 martie 2020.